Tuyển dụng : NHÂN VIÊN KHO VÀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

.NHÂN VIÊN KHO Số lượng: 01 Quyền lợi được hưởng : – Mức lương tương xứng với khả năng, kinh nghiệm. – Được làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, có khả năng thăng tiến và thu nhập cao. – Thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. – Được … Chi Tiết

TUYỂN GẤP : NHÂN VIÊN KHO – GIAO NHẬN HÀNG HÓA

NHÂN VIÊN KHO, GIAO NHẬN HÀNG HÓA Số lượng 02 Quyền lợi được hưởng : – Mức lương tương xứng với khả năng, kinh nghiệm. – Được làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, có khả năng thăng tiến và thu nhập cao. – Thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn … Chi Tiết